Affiliations

1. Persatuan Pengilang & Industri Perkhidmatan Bumiputera Malaysia
(translation : Malaysian Bumiputera Manufacturers & Service Industry Association)


ppipbm

2. Outsourcing Malaysia
outsourcing